“Dongguan Enuo mold Co., Ltd” Gonkong BHD toparynyň golçur kärhanasy, esasy iş sanjym galyndylaryny öndürmek we sanjym galyplary.Mundan başga-da, “Enuo” galyp, gözleg gurallary / Gauge R&D, Die guýma, CNC gaýtadan işlemek, prototip önümleri R&D, böleklere sepmek we ýygnamak bilen meşgullanýan OEM zawodydyr.

Uly göwrüm

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümleri müşderimiziň nusgalaryna ýa-da pikirlerine görä dizaýn edip bileris.In engineenerlerimiziň önüm dizaýnynda baý tejribesi bar.Iň täze ulanýarysAUTOCAD programma üpjünçiligi.Dizaýnymyzyň gowy möhletde işleýändigine göz ýetirmek üçin dizaýnymyzy simulirlenen derňew arkaly synap bileris.

Germaniýada ölçäň
Germaniýada ölçäň
Germaniýada ölçäň
Germaniýada ölçäň
Söwda soraglary üçin

Häzir biziň bilen habarlaşyň

+86 18126208996

Has giňişleýin maglumat üçin

Sözler çyn ýürekden bolmaly, sebäbi wada bergidir!