“Dongguan Enuo mold Co., Ltd” Gonkong BHD toparynyň golçur kärhanasy, esasy iş sanjym galyndylaryny öndürmek we sanjym galyplary.Mundan başga-da, “Enuo” galyp, gözleg gurallary / Gauge R&D, Die guýma, CNC gaýtadan işlemek, prototip önümleri R&D, böleklere sepmek we ýygnamak bilen meşgullanýan OEM zawodydyr.

Deformasiýadan öňki galyp

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Takmynanawtoulag we suw çüýşesi,fan we fanat kepen radiator bölekleri plastmassa galyp, dizaýna we önümçilige hil gözegçiligi adaty görnüşden has kyn, sebäbi bu görnüşli bölekler adatça material PA6 (PA66) / PP + GF (30-35%) birleşme bilen galypdyr we şu emele getiriş döwründe material görnüşi deformasiýa bolmak aňsat, önümiň degişli ölçegi çydamlylykdan aňsat.Şonuň üçin deformasiýa yzygiderliligi bilen tanyş, tejribe esasynda deformasiýadan öňki dizaýny ýerine ýetiriň weCAE derňewiirki dizaýn prosesi galyndy önümçiliginiň üstünliginiň açary boldy.galybyň bu görnüşine deformasiýadan öňki galyp diýilýär.

Enuo galypTopar deformasiýadan öňki galyp ýasamak boýunça 10 ýyldan gowrak tejribe toplady we hyzmat etdiWaleo, Mahle-behr, Delfiwe beýleki dünýä belli awtoulag zapas şaýlary müşderileri.Deformasiýadan öňki galyp barada biziň bilen habarlaşmak üçin mähirli garşylaýarys.

Germaniýada ölçäň
Germaniýada ölçäň
Germaniýada ölçäň
Germaniýada ölçäň
Söwda soraglary üçin

Häzir biziň bilen habarlaşyň

+86 18126208996

Has giňişleýin maglumat üçin

Sözler çyn ýürekden bolmaly, sebäbi wada bergidir!