“Dongguan Enuo mold Co., Ltd” Gonkong BHD toparynyň golçur kärhanasy, esasy iş sanjym galyndylaryny öndürmek we sanjym galyplary.Mundan başga-da, “Enuo” galyp, gözleg gurallary / Gauge R&D, Die guýma, CNC gaýtadan işlemek, prototip önümleri R&D, böleklere sepmek we ýygnamak bilen meşgullanýan OEM zawodydyr.

Takyk galyp

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Precokary takyklyk galyp, öndürilen önümiň ululygynyň kiçidigini, yzygiderliliginiň gaty ýokarydygyny, ýöne bahasynyň ýokarydygyny aňladýar;optiki komponentleri, elektrik enjamlarynyň böleklerini we sarp ediji elektronika pudaklaryny öz içine alýar.Çylşyrymly gurluş prosesi bolan galyp, ownuk galyndy ululygynda köp funksiýany amala aşyrmak üçin zerurdyr.bilenköp boşluklarýöne ähli boşluklaryň bölek ölçegleriniň yzygiderliligini üpjün ediň.

Germaniýada ölçäň
Germaniýada ölçäň
Germaniýada ölçäň
Germaniýada ölçäň
Söwda soraglary üçin

Häzir biziň bilen habarlaşyň

+86 18126208996

Has giňişleýin maglumat üçin

Sözler çyn ýürekden bolmaly, sebäbi wada bergidir!