Hyzmatlar

“Dongguan Enuo mold Co., Ltd” Gonkong BHD toparynyň golçur kärhanasy, esasy iş sanjym galyndylaryny öndürmek we sanjym galyplary.Mundan başga-da, “Enuo” galyp, gözleg gurallary / Gauge R&D, Die guýma, CNC gaýtadan işlemek, prototip önümleri R&D, böleklere sepmek we ýygnamak bilen meşgullanýan OEM zawodydyr.

Hyzmatlar

Döredijilik hyzmatlarynyň giň toplumyny hödürleýäris

CNC enjamlaşdyryş

Enuo galypmetal bölekleri dizaýn, önümçilik we ýerüsti bejermek üçin müşderilere bir bitewi gaýtadan işlemek hyzmatlaryny berip biler.Kompaniýa köp ýyllaryň dowamynda metal böleklerini gaýtadan işlemekde we ýerüsti bejeriş işlerinde baý tejribe toplady.Kompaniýada içerki we daşary ýurtlardan (Sodick CNC, EDM) ýokary takyklyk enjamlary bar, müşderileri üpjün etmek üçin Si Rui PC-system CMM ölçeg enjamlary bar.CNC bölekleriniň takyklygy ...

Koprak oka

Gauge ýasamak

Enuo galypköp ýyllyk galyp önümçiligi we satuwy üçin ölçeýji Gauge, CMM goldaw enjamlary we önümçilik liniýa gurnama enjamlary bilen üpjün etdi.Gözleg enjamlarynyň gerimi awtoulag örtüklerini we içki / daşarky bezeg böleklerini öz içine alýar.Sanjym galyndy bölekleri,Awtoulag çyrasy we metal möhürleme bölekleri.Enuo topary, yzygiderli üpjün etmek üçin täsirli iş toparyna, ajaýyp gaýtadan işleýän / ölçeg enjamlaryna we durnukly hiline bil baglaýar ...

Koprak oka

Galyp ýasamak

Enuo galypEsasy iş, takyk CNC işleýiş merkezleri, EDM uçgun maşynlary, degirmen maşynlary, üweýji maşynlar, synag we beýleki enjamlar bilen doldurylan 2000 inedördül metrlik zawod meýdanymyz, 30-dan gowrak toplum, şeýle hem üç galyndy gurnama topary goşulýar.Ussahanada kran iň ýokary göteriji agramy 15 tonna, ýyllyk önümçiligi 100 toplum, iň uly galyplaryň agramy 30 tonna çenli.

Koprak oka

Plastiki galyplar

Enuo galypEsasy iş, takyk CNC işleýiş merkezleri, EDM uçgun maşynlary, degirmen maşynlary, üweýji maşynlar, synag we beýleki enjamlar bilen doldurylan 2000 inedördül metrlik zawod meýdanymyz, 30-dan gowrak toplum, şeýle hem üç galyndy gurnama topary goşulýar.Ussahanada kran iň ýokary göteriji agramy 15 tonna, ýyllyk önümçiligi 100 toplum, iň uly galyplaryň agramy 30 tonna çenli.

Koprak oka

Prototip önümleri

“Enuo” galyp, müşderilere önümi çalt ösdürmek, çalt model öndürmek, çalt gurallar we köpçülikleýin önümçilik ýaly bir nokatly hyzmatlary hödürlemek üçin 3D çap etmek ýa-da silikon galyp tehnologiýasyny ulanýar.UlanmakPRO / E, SOLIDWORKS, MASTERCAM, AWTOKADwe içerki önümlere beýleki programma üpjünçiligi, müşderilere täze önüm öndürmek, bazar synagy, sergi satuwy we galyp önümçiligi üçin ygtybarly esas berýän gurluşy, dizaýny we ş.m. optimizasiýa.

Koprak oka
Has giňişleýin maglumat üçin

Sözler çyn ýürekden bolmaly, sebäbi wada bergidir!