GÖRNÜŞ ÜÇIN21+ARYLLAR:
BIR STOP JEMLE PLJI PLASTIK ÇÖZGÜN ÜPJÜNÇI
3D çap etmek ýa-da CNC arkaly prototipleri düzüň

PROTOTYPE-ÖNÜMLER

3D çap etmek ýa-da CNC arkaly prototipleri düzüň

Koprak oka
Takyk metal böleklerini maşynlamak üçin takyk maşynlar

CNC MACHINING

Takyk metal böleklerini maşynlamak üçin takyk maşynlar

Koprak oka
Gurnama gurallary we ölçeg ölçeýji ýasamak

GÖRNÜŞ

Gurnama gurallary we ölçeg ölçeýji ýasamak

Koprak oka
Prototip / Köpçülikleýin önümçilik plastmassa we guýma galyndy ýasamak

GÖRNÜŞ

Prototip / Köpçülikleýin önümçilik plastmassa we guýma galyndy ýasamak

Koprak oka
Plastmassa we kremniý we guýma bölekleri öndürmek

PLASTIK MOLDING

Plastmassa we kremniý we guýma bölekleri öndürmek

Koprak oka
enuo-galyp hakda

ENUO MOLD BARADA

-Word bergi bolany üçin çyn ýürekden bolmaly!

“Dongguan Enuo mold Co., Ltd” Gonkong BHD toparynyň golçur kärhanasy, esasy iş plastik galyndy dizaýny we önümçiligi.Mundan başga-da, “Enuo” galyby, CNC metal bölekleri, gözleg we prototip önümleri, gözleg gurallary / Gauge R&D, plastmassa önümleri galyplaýyş , pürkmek we ýygnamak bilen meşgullanýan OEM zawody.

Kompaniýa 2000 inedördül metr meýdany bilen 2017-nji ýylyň aprelinde täze zawod göçürilişine ýetdi, ussahanada üç mol ýygnaýjy topar we takyk CNC işleýiş merkezleri, EDM uçgun maşynlary, degirmen maşynlary, üweýji maşynlar, synag we beýleki enjamlar bilen has doly 30 toplumdan gowrak.Kranyň iň ýokary göteriji agramy 15 tonna.Annualyllyk önüm 100-den gowrak we iň uly galyplarymyz 30 tonna çenli.Galyp bazary bilen deňeşdirilende, kompaniýanyň esasy bäsdeşlik ukyby tejribeli in engineeringenerçilik we önümçilik toparyndan gelýär.Taslama, dizaýn we önümçilik bölümleriniň esasy dolandyryş agzalarynyň hemmesiniň 10 ýyldan gowrak amaly iş tejribesi we pudaklaýyn dolandyryş tejribesi bar, şonuň üçin zawodyň iki esasy agyry nokadyny - hilini we möhletini çözmek üçin çeşmeleri utgaşdyrmagy gowy bilip bilerler. .Taslama topary Marelli AL / Magna / Valeo awtoulag yşyklandyryşynyň galyndy dizaýnyna gönüden-göni gatnaşdy;“Mahle-Behr” howa we suw awtoulag tanky we sowadyjy fanat kysmy bölegi;Inalfa awtoulag güne garşy bölekleri;HCM içerki we daşarky esbaplar;INTEC / ARMADA (Nissan) awtoulag gurluş bölekleri we LEIFHEIT öý bölekleri.Taslama topary, CK / Mahle-Behr / Valeo howa we suw çüýşesiniň we sowadyjy fan kysmynyň bölekleriniň ösüşine gönüden-göni ýolbaşçylyk etdi;Sogefi giriş we çykyş turbalary, Sinosen / Toyota sintetiki içerki we daşarky gurluş bölekleri, EATON ýangyç guýujy bölekleri, ABB elektrik enjamlary kommutatory we IKEA öý önümi.Mundan başga-da, kompaniýa BHD toparynyň beýleki agzalary bilen ösüş bileleşigini döretdi, galyndy dizaýnyndan we önümçiliginden, gözleg gurallarynyň dizaýnyndan we önümçiliginden, plastmassa önümlerine sanjym etmek, pürkmek we ýygnamakdan bir gezeklik hyzmat edip bileris.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Şereket habarlary

Has giňişleýin maglumat üçin

Sözler çyn ýürekden bolmaly, sebäbi wada bergidir!