“Dongguan Enuo mold Co., Ltd” Gonkong BHD toparynyň golçur kärhanasy, esasy iş sanjym galyndylaryny öndürmek we sanjym galyplary.Mundan başga-da, “Enuo” galyp, gözleg gurallary / Gauge R&D, Die guýma, CNC gaýtadan işlemek, prototip önümleri R&D, böleklere sepmek we ýygnamak bilen meşgullanýan OEM zawodydyr.

Gaplaň

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Köp senagat önümleri we raýat önümleri içerki we daşarky sapak dizaýnyna we çözgüdine eýeplastmassa bölegimesele şeýle galyndy dizaýnynyň açarydyr.Umuman aýdanyňda, plastmassa bölek sapaklary bilen iş salyşmagyň iki görnüşi bar: birinji görnüşi, usulymejbury şekillendirmek;iki görnüşi,plastmassa bölegiaýlanmaly we çekilmeli çuň sapak, ýokary rezin güýji we ýokary sapak takyklygy bilen.Aýlanmaýan okalmaýan gurluşda, el bilen bölmek we okalmazlyga bölünýär.Önümçiligiň netijeliligi pes, ýöne galyndy gurluşy ýönekeý we ownuk partiýa önümçiligi üçin amatly;awtomatiki sapak (nurbat däl)aýyrmagyň netijeliligi ýokary, hili durnukly we köpçülikleýin öndürmek üçin amatly.Awtomatiki öwrümsiz okalmaýan galyndy gurluşynda durnuklylyk we amaly ýaly meseleler çözülmeli.Enuo galypZynjyr, raf we gysgyç, elektrik hereketlendirijisi we beýleki geçirijiler üçin awtomatiki şekillendiriş galyndy gurluşyny dizaýn edip we öndürip biler.Uzak möhletli ulanylandan soň, galyndy gurluşy durnukly we ygtybarly, önümçiligiň netijeliligi ýokary we önüm amaly talaplara laýyk gelýär.

Germaniýada ölçäň
Germaniýada ölçäň
Söwda soraglary üçin

Häzir biziň bilen habarlaşyň

+86 18126208996

Has giňişleýin maglumat üçin

Sözler çyn ýürekden bolmaly, sebäbi wada bergidir!